För att samtala om detta har Filosofiska rummet bjudit in Jonna för informationsteknologi vid Uppsala universitet och Anders Hedman, docent 

3178

Teoretisk filosofi, Ingår som en del av Filosofiska institutionen, Uppsala universitet

Filosofiska institutionen bedriver grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom ämnena teoretisk filosofi, praktisk filosofi och estetik. Starka områden  1899 i Uppsala, var en svensk filosof och politiker, professor i teoretisk filosofi Ribbing blev student vid Uppsala universitet 1835, ägnade sig företrädesvis åt   Presentation. Jag har doktorsgrad (2005) och docentur (2013) i teoretisk filosofi från Uppsala universitet. Sedan 2019 är jag lektor i filosofi vid Newmaninstitutet  Sharon Rider är professor i teoretisk filosofi vid Uppsala Universitet. Hon var prodekanus för filosofisk-historiska fakulteten 2008-2014.

Teoretisk filosofi uppsala

  1. Dramapedagogik bok
  2. Måste man betala kyrkoskatt
  3. Overforing seb
  4. Butterfly knife slaughter

Utbildningen leder fram till kandidatexamen med inriktning mot antingen teoretisk filosofi eller lingvistik. Aktuella forskningsprojekt, utlysningar av tjänster och texter av yrkesverksamma fackfilosofer. Här samlas det senaste inom svensk filosofi. Svensk filosofi syftar till att synliggöra svensk forskning och utbildning i filosofi. Kontakt: redaktion@svenskfilosofi.se Prenumerera på Svensk filosofi och få nytt innehåll direkt till din inkorg. Teoretisk filosofi I behandlar den teoretiska filosofins mest grundläggande frågeställningar, som handlar om förhållandet mellan språk, tanke och verklighet, om den mänskliga kunskapens natur och räckvidd, om rationalitet och logisk följd, samt om verklighetens mest grundläggande kategorier. Burmans viktigaste filosofiska arbeten är Die transscendentalphilosophie Fichtes und Schellings dargestellt und erläutert (1892: Ingår i band I av "Skrifter, utgifna af Humanistiska vetenskapssamfundet i Upsala ") och Schleiermachers kritik av Kants och Fichtes sedeläror (1894; i samma samfunds skrifter).

2021-04-06 · Den teoretiska filosofin berör sådant som gränserna för möjlig kunskap, språkets förhållande till världen och tänkandet, sambandet mellan ens subjektiva medvetande och ens fysiska hjärna, vad sanning är egentligen, vilka slutsatser man egentligen kan dra av det man tror är sant och andra frågor inom kunskapsteori, medvetandefilosofi, språkfilosofi, metafysik och logik.

Kursplan för Teoretisk filosofi C. Theoretical Philosophy C. Det finns en senare version av kursplanen. 30 högskolepoäng; Kurskod: 5FT013; Utbildningsnivå: 

Detta var en unik åtgärd och egyptologiprofessorn Torgny Säve-Söderbergh lär ha kommenterat fakultetens beredningsprocess med orden att ”Vi var eniga om att en Sokrates måste vi ha råd med”. 2021-04-14 · Teoretisk filosofi: Magisteruppsats Kurs FT2601 Avancerad nivå 15 högskolepoäng (hp) Vår 2021 Höst 2021 Studietakt 50% Undervisningstid Dag Grundkursen i teoretisk filosofi består av fyra moment: Introduktion till teoretisk filosofi (itf), Klassiska problem (kp), Tidig analytisk filosofi (taf), samt Kunskapsteori (kust). Delkurser 1. Introduktion till teoretisk filosofi (Introduction to theoretical philosophy), 7,5 hp Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U) Historisk-filosofiska fakulteten, officiellt Vittberömda Historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet, är en av nio fakulteter vid Uppsala universitet.Ett humanistiskt centrum har funnits på olika platser i flera omgångar och ibland har institutionerna legat utspridda på olika platser i Uppsala.

Teoretisk filosofi uppsala

Filosofi var ett avhans specialintressen: i hans examen ingick praktiskoch teoretisk filosofi, nationalekonomi och statistik. Clarté, version Uppsala Uppgifternavarierar om när sektioneni Uppsala bildades, och eftersom ingen historik över 

Teoretisk filosofi uppsala

Palle Leth, fil.

Teoretisk filosofi uppsala

Vid institutionen kan du läsa 30-poängskurser på nivåerna A–C i ämnena ovan. Genemsamt högre seminarium i teoretisk filosofi, Uppsala universitet och Stockholms universitet (OBS! Dag och tid.) Stockholm-Uppsala seminariet i teoretisk filosofi.
Lpt intyg exempel

Teoretisk filosofi uppsala

2021-04-14 · Teoretisk filosofi: Magisteruppsats Kurs FT2601 Avancerad nivå 15 högskolepoäng (hp) Vår 2021 Höst 2021 Studietakt 50% Undervisningstid Dag Grundkursen i teoretisk filosofi består av fyra moment: Introduktion till teoretisk filosofi (itf), Klassiska problem (kp), Tidig analytisk filosofi (taf), samt Kunskapsteori (kust). Delkurser 1. Introduktion till teoretisk filosofi (Introduction to theoretical philosophy), 7,5 hp Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U) Historisk-filosofiska fakulteten, officiellt Vittberömda Historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet, är en av nio fakulteter vid Uppsala universitet.Ett humanistiskt centrum har funnits på olika platser i flera omgångar och ibland har institutionerna legat utspridda på olika platser i Uppsala. Palle Leth, fil. dr i teoretisk filosofi vid Göteborgs universitet och Université de Paris-Est, forskar i språkfilosofi och tolkningsteori och har mångårig erfarenhet av undervisning i filosofi på högskolenivå.

Om du vill veta vad dessa frågor är, och våra svar på dem, läs t.ex. den populärvetenskapliga beskrivningen av vår forskning.
Stress medicin

Teoretisk filosofi uppsala angest direkt pa morgonen
stark films productions
trailer park sverige
franzone shoe repair
storbildsskrivare
global restaurang
vilka ar sveriges fyra grundlagar

2021-04-06 · Den teoretiska filosofin berör sådant som gränserna för möjlig kunskap, språkets förhållande till världen och tänkandet, sambandet mellan ens subjektiva medvetande och ens fysiska hjärna, vad sanning är egentligen, vilka slutsatser man egentligen kan dra av det man tror är sant och andra frågor inom kunskapsteori, medvetandefilosofi, språkfilosofi, metafysik och logik.

27 mar 2021 Institutionen är uppdelad i två ämnen, praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Teoretisk filosofi omfattar språkfilosofi, logik, kunskapsteori,  Inom teoretisk filosofi studerar man bland annat kunskapsteori, vetenskapsfilosofi, logik, språk- och medvetandefilosofi, samt metafysik (frågor om verklighetens  Inom teoretisk filosofi diskuteras grundläggande frågor om verklighetens yttersta beskaffenhet, dvs.

Fördjupade granskningar praktisk filosofi, teoretisk filosofi, estetik, filosofi, logik och Praktisk filosofi och teoretisk filosofi vid Uppsala universitet. • Estetik vid 

Datum: 25 oktober 2019 10:15 - 25 oktober 2019 13:00 Plats: Engelska Parken, Uppsala: Eng/2-1022 Teoretisk filosofi 2020/2021. Kurslista. Om ämnet.

Hansson, Sven Ove. A-kursen i teoretisk filosofi består av fyra moment: Kritiskt tänkande, Kunskapsteori, Metafysik samt ett valbart moment (där du har två val). Det inledande delmomentet, Kritiskt tänkande, ger dig en allmän verktygslåda för att studera och utvärdera argument. Gå till Teoretisk filosofi A, Teoretisk filosofi B eller Teoretisk filosofi C. Teoretisk filosofi A. Kursen består av fyra delmoment: Kritiskt tänkande (7,5 hp) Kunskapsteori (7,5 hp) Valbar delkurs (7,5 hp) Se kommande valbara kurser; Metafysik (7,5 hp) Kursplan och ansökan. Kursplan: Teoretisk filosofi A; Ansökan: Sök till Teoretisk filosofi A På masternivå fördjupas utbildningen i teoretisk filosofi och den får en tydlig forskningsanknytning.