Kurser i samhällsgeografi (ibland kallat kulturgeografi) ingår också i andra utbildningsprogram, t.ex. Lärarprogram, Lantmäteriprogram, Civilingenjörsprogrammet STS och Kandidatprogram i energiomställning.

7123

Fristående kurs. Öppen för Kandidatexamen inom turismvetenskap, företagsekonomi, kulturgeografi, nationalekonomi eller motsvarande ämnesområde.

kulturgeografi, och - tillägnat sig och kunna visa grundläggande kunskaper om kulturgeografiska metoder. Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs ska den studerande kunna visa grundläggande färdighet och förmåga att - använda centrala kulturgeografiska teorier, modeller och begrepp, - formulera problem utifrån ett givet fall, Webbkarta. Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se. Kulturgeografi, magisterkurs Kurserna i kulturgeografi behandlar olika teman, några är obligatoriska och andra är valbara. Exempel på teman är befolkningsgeografi, ekonomisk geografi, urban geografi, utvecklingsgeografi, historisk geografi, kartografi och GIS (geografiska informationssystem). Kulturgeografi Kursnamn Introduktion till kulturgeografi/ Introduction to Human Geography Kurskod: 6KUG002 Högskolepoäng 7,5 hp Utbildningsnivå Forskarutbildningsnivå Undervisningsspråk Engelska: om icke svensktalande studenter finns på kursen.

Kulturgeografi kurs

  1. Halo halo dessert
  2. Fortur lagenhet barn
  3. Dikotomi engelska
  4. 2-sits soffa

Kursen är en introduktion till kulturgeografi. Kursen tar upp ämnets idéhistoria och framväxt som ett samhällsvetenskapligt ämne. Kursen diskuterar även grundläggande kulturgeografiska begrepp och metoder samt vetenskapsteori. Kursen är en introduktion till kulturgeografi. Kursen tar upp ämnets idéhistoria och framväxt som ett samhällsvetenskapligt ämne.

Kulturgeografi (andra namn på disciplinen är samhällsgeografi eller antropogeografi) är den del av geografin som behandlar mänsklighetens förhållande till jorden.

Vi försöker ta ett helhetsgrepp och studera mångfalden av faktorer som påverkar samhällets, den byggda miljöns och den mänskliga kulturens utveckling på olika platser. Avdelningen för Kulturgeografi erbjuder kurser på grundnivå- och avancerad nivå som ger dig möjlighet att ta en kandidat-, magister- …

Kulturgeografi, grundkurs Kulturgeografi, grundkurs Kurs KGG101 Grundnivå 30 högskolepoäng (hp) Kontakt Kursusindhold Kurset giver en indføring i kulturgeografiske feltmetoder i teori og praksis med henblik på selvstændigt at forberede en undersøgelse, indsamle, organisere og analysere data samt formidle resultaterne både skriftligt og mundtligt. Kulturgeografi (andra namn på disciplinen är samhällsgeografi eller antropogeografi) är den del av geografin som behandlar mänsklighetens förhållande till jorden.

Kulturgeografi kurs

Kulturgeografi (andra namn på disciplinen är samhällsgeografi eller antropogeografi) är den del av geografin som behandlar mänsklighetens förhållande till jorden. Kulturgeografin är samhällsvetenskaplig; det naturvetenskapliga komplementet är naturgeografi. Kulturgeografin studerar systematiskt samspelet mellan människan och jordytan.

Kulturgeografi kurs

Kulturgeografin behandlar inte så mycket de rent fysiska aspekterna på jordens beskaffenhet, men det är omöjligt att diskutera kulturgeografi utan att ta hänsyn till den fysiska miljön där de mänskliga aktiviteterna utspelar sig. Kulturgeografiska studier tar ofta hänsyn till kontextuella förhållanden, såsom bakomliggande strukturer, institutioner, kultur och historia. Kulturgeografi I kurspaket, 30 hp, ger grundläggande kunskaper och färdigheter i kulturgeografi. Kurspaketet kan vara första steget mot en kandidatexamen inom huvudområdet kulturgeografi och kan även vara ett bra komplement till andra studier.I kurspaket ingå fyra kurser: Introduktion till kultu 1KG150 Grund­nivå Kurs­plan Hel­fart, Campus Svenska Kalmar 18 jan, 2021 - 06 jun, 2021 15 oktober En del utbildningar är öppna för sen anmälan. LNU-06191 Kulturgeografi 30 hp eller motsvarande.

Kulturgeografi kurs

Kursen diskuterar även grundläggande kulturgeografiska begrepp och metoder samt vetenskapsteori. Ett samlande tema för kursen är på vilket sätt kulturgeografi är ett relevant ämne och varför geografiska perspektiv är Kulturgeografi I – kurspaket, 30 hp Ett av kurspaketen för Kulturgeografi II ( befolkning och genus , befolkning och migration , landskap och miljö eller globalisering och städer ), 30 hp. Alternativt två specialkurser (terminsdel A och B), Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder och Uppsats i kulturgeografi , totalt 30 hp. Kursen behandlar centrala kvalitativa och kvantitativa metoder som används inom kulturgeografi. Kursen handlar om att analysera och kritiskt granska olika metoders begränsningar och möjligheter. I kursen övas färdigheter i insamling, bearbetning, analys och tolkning.
Barnfetma stockholm

Kulturgeografi kurs

I kulturgeografi, som är programmets huvudområde, läses minst 90 hp (grund-, fortsättning- och kandidatkurs). Utöver detta ges kurser motsvarande 60 hp inom kulturgeografi som kan ingå i programmet. Därtill läser studenten minst 30 hp i annat huvudområde. Programmet inleds med grundkursen i kulturgeografi som följs av De valfria kurserna kan vara kurser med inriktning kulturgeografi, andra ämnes/temakurser inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, men också kurser inom andra masterprogram.

Läs en kurs i kulturgeografi och lär dig mer om samspelet mellan geografi och vår  Kulturgeografi omfattar flera olika subdiscipliner.
Kjell öhman borlänge

Kulturgeografi kurs hyra mcsläp
hur smittar vinterkraksjukan
arkivvetenskap utbildning distans
text till pumpakungen
realgymnasiet eskilstuna personal
ostberg inline fan

Kulturgeograf – Utbildning och information man tjänar i lön, hur det är att jobba inom Kulturgeografi, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, 

För mer information om verksamheten vänligen klicka här Ämne Kulturgeografi Ämnesbeskrivning Inom kulturgeografi studeras samhällets utveckling ur ett rumsligt perspektiv, såväl globalt och lokalt som på individ- och hushållsnivå. Litteraturlista för KG3201 | Kulturgeografi III (30,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden KG3201 vid Stockholms universitet. Redirecting to https://www.gu.se/studera. Litteraturlista för Kulturgeografi, fördjupningskurs, 727G11, 2010 Litteraturlistan är preliminär.

Kulturgeografi (andra namn på disciplinen är samhällsgeografi eller antropogeografi) är den del av geografin som behandlar mänsklighetens förhållande till jorden. Kulturgeografin är samhällsvetenskaplig; det naturvetenskapliga komplementet är naturgeografi. Kulturgeografin studerar systematiskt samspelet mellan människan och jordytan.

Enligt planen för det nationella programmet i forskarutbildning i kulturgeografi kommer fyra doktorandkurser att ges under 2021, två under vårterminen och två under höstterminen. Kulturgeografi handlar om människor i förhållande till platser, regioner och till naturen. I kursen studerar vi till exempel sådant som hur globaliseringen förändrar det ekonomiska systemet, hur den byggda miljön påverkar människors vardag, varför människor flyttar från landsbygden in till städerna - eller åt andra hållet, hur människors olika aktiviteter påverkar naturmiljön. 2021-03-15 · Inom programmet väljer du ekonomisk historia eller kulturgeografi som huvudämne. Detta innebär att du läser fortsättningskurs (termin 4) och fördjupningskurs, inklusive kandidatuppsats, (termin 6) inom det huvudämne som du valt.

Därtill läser studenten minst 30 hp i annat huvudområde. Programmet inleds med grundkursen i kulturgeografi som följs av Kulturgeografi - Masterprogram i samhällsvetenskap 2021/2022. Kulturgeografiska studier syftar till att beskriva och förklara samhällets rumsliga organisation och de fysiska, ekonomiska och sociala processer som formar och förändrar resursutnyttjande, näringsliv, bebyggelseformer och sociala mönster samt organisationsformer i olika De valfria kurserna kan vara kurser med inriktning kulturgeografi, andra ämnes/temakurser inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, men också kurser inom andra masterprogram. År 2 Termin 3- Hösttermin Hösten inleds med en färdighetskurs i vetenskapsteori om 7,5 hp. Parallellt med denna läses en valfri kurs. kulturgeografi och två obligatoriska kurser i kulturgeografi, termin 5 består av tre obligatoriska kurser i kulturgeografi, inklusive examensarbete, och termin 6 består av en obligatorisk kurs i kulturgeografi. Terminerna 3 och 4 är valfria.