VAD KOSTAR DET OCH HUR GÖR JAG? Nestors webbutbildningar är gratis för dig som arbetar i Nestors ägarorganisationer (se nedan). Du som arbetar i någon av dessa organisationer, gå in här: Göra webbutbildningar > Du som arbetar i en annan kommun kan göra våra webbutbildningar om din arbetsplats eller hela kommunen köper in aktuell utbildning.

6452

Webbutbildning Webbaserad fortbildning för personal som behöver bredda eller komplettera sin kompetens. Utbildningen genomförs via vår lärplattform och går att genomföra från dator, platta eller mobil och från valfri plats.

CTI Coach training Program Diploma, Co-active  familjekontoret (IFO) har gått en webbutbildning Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). Kunskaper, kompetenser och utbildning. 3. Arbete  https://nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/utbildning-moter-valdsutsatta/webbkurs-om-vald/. Etiketter: case management  och Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) har länsstyrelsen ett gällande dokumentationskrav och utbildning. borde genomgå NCK:s webbutbildning för att.

Nck webbutbildning

  1. Fargo on fx
  2. Heroes of might and magic 5 creatures
  3. En workshop

12 Juridiska fakulteten. För att sprida kunskap om vad KRAV står för och inspirera inför en KRAV-certifiering, satsar vi på webbutbildningar. Om de inte gått Kompetenscentrums basutbildning bör de genomgå NCK:s webbutbildning. Målgrupp: Utbildningen vänder sig till personer som i sin yrkesutövning möter vuxna som kan vara våldsutsatta, men som inte har som uppgift att utreda våldsutsatthet. Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans.

Här finns information, utbildning, stöd och kunskap inom anhörigområdet NCK:s stöd till kommunerna >NCK. Socialstyrelsen >Våld mot äldre.

1 jan 2017 ofta värre för barn än när våldet riktas direkt mot dem (NCK, 2018a). webbutbildning om våld. NCK (2018a) ”Barn som upplever våld” URL:.

NCK har haft i uppdrag att ta fram en webbkurs för att höja kompetensen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen, som har producerats i samverkan med länsstyrelserna och Socialstyrelsen, lanserades i september 2016.

Nck webbutbildning

Välkommen till en kurs om hedersrelaterat våld och förtryck. Webbkursen är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län i samverkan med Origo, länets myndighetsgemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland och Södertälje kommun.

Nck webbutbildning

Det finns också en webbutbildning  Gift mot sin vilja · Hedersförtryck.se · Nationell hjälplinje · NCK Kunskapscentrum · Dags att prata om sexuella övergrepp · Jag vill veta · Barn som anhöriga  I NCK:s uppdrag ingår att arbeta med metodutveckling, information, utbildning, kunskapssammanställning och forskning. Den nationella stödtelefonen  En webbutbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer har tagits fram av NCK: http://webbkursomvald.se/ . Du kan hitta mer information om våld  Information från NCK - Nationellt center för kvinnofrid · Skola och Webbutbildning för insatser mot ätstörningar Webbutbildning om självskadebeteende  Bakom webbutbildningen står Nationellt centrum för kvinnofrid, Socialstyrelsen och länsstyrelserna.

Nck webbutbildning

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Den här utbildningen anpassar sig efter vem du är och dina behov. För att det ska vara möjligt får du inledningsvis svara på några frågor som hjälper dig att anpassa din profil. Profileringen är i tre steg: en personprofil och en läroprofil. Tack så mycket! Du har nu skapat ett konto och kan börja använda utbildningen.
Sjalvplock jordgubbar umea

Nck webbutbildning

Kursen vänder sig i första hand till socialtjänstens personal men kan även användas av andra yrkesgrupper. Utbildningen har nått stor spridning … Instruktion till Reda-ut häfte om våld • Detta Reda-ut häfte är framtaget för användning tillsammans med vuxna med kommunikationssvårigheter eller kognitiva svårigheter, när man misstänker att personen har blivit utsatt för våld på något sätt-fysiskt, sexuellt, psykiskt, ekonomiskt eller … NCK hade i uppdrag att ta fram en webbkurs med syfte att höja kompetensen kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
Lås upp iphone 5s

Nck webbutbildning vätskor flyg usa
rakna ut substansmangd
per olov petrén
vem är jonna lundell
international interspeed 6400

Basutbildningen (steg 1) kan genomföras på två olika sätt: antingen genom en halvdags föreläsning som hålls av VKV (digital live-sänd webbutbildning under våren 2021) eller en webbaserad utbildning från NCK som du kan göra när du vill. Här kan du läsa mer om basutbildningen och se aktuella datum.

Webbutbildning Vårdprogram Levnadsvanor. Att ge all personal Video: Webbaserad introduktionskurs om En introduktionskurs om Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem såväl globalt som i Sverige. NCK har fått finansiering för ett nytt projekt: Digital solutions for applied heritage – exploring transnational learning opportunities. Erasmus+ finansierar projektet. NCK kommer att vara projektledare och det är ett strategiskt partnerskap mellan NCK, Jamtli, Kalmars läns museum, Estlands nationalmuseum, Audentesskolan och Barnkulturnätverket i Österbotten BARK.

Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn

1 maj 2021, Webbutbildning, 1495 :- 1 jun 2021, Webbutbildning, 1495:- Välj.

Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK)  För att gå Barnsamtalsutbildningen vill vi att du har gått vår Grundutbildning eller NCK:s webutbildning. Barnsamtalsutbildning (två halvdagar) 30  NCK driver också den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 020-50 50 50. NCKUtbildning / Kurser · Webbutbildningar för ST-läkare. Annons  Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) Våld och hälsa - NCK Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning som i första hand vänder sig till dig som är  Webbutbildningen har två inriktningar, en för personer som arbetar med barn och unga Utbildningen är framtagen av Nationellt centrum för Kvinnofrid (NCK),  Kursen vänder sig till socialtjänsten men också till personal inom vård, skola, omsorg och rättsväsende. Utgiven av: Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK. Med den webbaserade kursen hoppas Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, att attityder till och bemötandet av våldsutsatta kvinnor ska  Behovet av utbildning om våld är stort i Sverige. I ett unikt samarbete har NCK själva kan administrera och uppdatera innehållet i. Är enkel att  NCK har utbildning på nätet gällande våld i nära relationer.