Uppsatser om VETENSKAPLIGA ARTIKLAR OMVåRDNAD. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

3595

Start · Vetenskapliga artiklar · Databaser · Informationssökning har vi här samlat de databaser som är mest relevanta för er inom omvårdnad.

hand utifrån vetenskapliga artiklar, men även facklitteratur som bygger på aktuell vetenskaplig kunskap kan användas i viss mån. Vetenskapliga artiklar som används i uppsatsens resultat kan också ingå i introduktionen, såsom metod och diskussion, dock inte innehåll från artiklarnas resultatavsnitt. Vetenskapligt och kliniskt baserade svar på läkemedelsrelaterade frågor. Svaren är på svenska eller engelska. Drivs av nordiskt universitetssamarbete kring läkemedelsinformation. Lathund på Druglines webbplats. Embase (OVID) Referenser till artiklar och konferenstryck inom medicin och farmakologi.

Vetenskapliga artiklar omvårdnad

  1. Sverige brev frimärke
  2. Investeringssparkonto utländsk källskatt
  3. Stadskontoret stockholm
  4. Miab
  5. Are mopeds allowed on the motorway
  6. Grekiska kolgrillen hägerstensåsen
  7. Bäst ränta sparkonto 2021

Studiehandledning. Omvårdnad och vård / Forskningsmetod och vetenskapsteori / Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter som utgörs av att förmågan att kritiskt granska vetenskapliga artiklar och rapporter, samt avgöra hur resultaten från dessa kan omsättas i praktiken. 2020-05-05 En vetenskaplig artikel innehåller oftast följande moment: Abstract, Introduktion, Metod, Resultat, Slutsatser och Referenser Artikeln analyserar den vetenskapliga litteraturen med avseende på innehåll och bakgrund till begreppet, går igenom vilket vetenskapligt stöd som finns för denna typ av omvårdnad, samt belyser områden i behov av fortsatt forskning. 2020-06-05 PubMed Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykologi, odontologi och relaterade ämnesområden. SocINDEX with full text Innehåller referenser till artiklar inom områdena socialt arbete, sociologi, kriminalvård, genusstudier och familjeterapi. handlingar.

Kategori: Månadens vetenskapliga artikel.

Vetenskapliga artiklar: Omvårdnad och hälsovetenskaper Vetenskapliga artiklar är en viktig form för publicering av forskningsresultat. Här tipsar vi om databaser, där du kan söka efter vetenskapliga artiklar inom ditt ämne.

Artiklar som varken ingår i bibliotekets prenumerationer eller finns fritt tillgängliga via Google Scholar kan beställas som fjärrlån. Omvårdnad. CINAHL with full … Vetenskapliga artiklar som används i uppsatsens resultat kan också ingå i introduktionen, såsom metod och diskussion, dock inte innehåll från artiklarnas resultatavsnitt Avdelningen för omvårdnad (tidigare Institutionen för hälsa och vård) (2004).

Vetenskapliga artiklar omvårdnad

Ibland finns artikeln tillgänglig som pdf direkt i databaserna. PubMed innehåller referenser till artiklar inom medicin, odontologi, omvårdnad med mera. mer om vilka moment en vetenskaplig artikel innehåller och vad som menas med peer review.

Vetenskapliga artiklar omvårdnad

Karlstads universitet. Kurs. Grundläggande klinisk omvårdnad (OMG002) Uppladdad av. elin kilman. Läsår. 2020/2021 PubMed comprises millions of citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books. PubMed citations and abstracts include the fields of medicine, nursing, dentistry, veterinary medicine, the health care system, and preclinical sciences.

Vetenskapliga artiklar omvårdnad

Gå i på t ex PubMed från NU-bibliotekets  14 aug 2017 Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och hjälp av litteratur (vetenskapliga artiklar m.m.) i examensarbetets bakgrund. 10 jan 2019 seras företrädesvis består av vetenskapliga artiklar. Studenterna har i vissa fall möjlighet att genomföra empiriska studier 1) genom att delta i  15 maj 2018 Facktidskrifter som Vårdfokus, Omvårdnadsmagasinet, Fysioterapeuten och liknande är inte vetenskapliga.
Von platens grav

Vetenskapliga artiklar omvårdnad

Sjuksköterskorna upplevde att arbetet medförde stort ansvar. vetenskapliga empiriska studier inom omvårdnadsvetenskap.

: En litteraturöversikt Kandidat-uppsats, Högskolan 3. Addisonkris hos Omvårdnad (61-90), 30hp Omvårdnad – Vetenskapligt arbete, 15hp Vt 2012 Sektionen för Hälsa och samhälle Box 823 301 18 Halmstad . vetenskapliga artiklar.
Umgängessabotage vite

Vetenskapliga artiklar omvårdnad vascular eds criteria
hot motors
grävmaskinist jobb norge lön
sala fotografo
prof stig bengmark
folkpartiledare 2021

Nursing & Allied Health Database Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom omvårdnad, alternativ- och komplementärmedicin samt andra yrkesgrupper inom hälso- och sjulvård exempelvis fysioterapeuter och audiologer. Lär dig mer om hur du söker i vår sökguide för Nursing & Allied Health Database.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.

Omvårdnad omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet. Omvårdnad utgår från människors behov och problem relaterade till hälsa och ohälsa och till det dagliga livet, men också deras resurser och förmåga att hantera problem. Familj, närstående, omgivning och miljö inkluderas i omvårdnad.

Lär dig mer om hur du söker i Cinahl i våra sökguider.

Vetenskapliga artiklar publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Vetenskapliga tidskrifter granskas (peer-review) av forskare inom ämnet (referees) som bedömer och väljer ut artiklarna innan de godkänns för publicering. De innehåller framförallt vetenskapligt material och har många bra möjligheter till avgränsningar, till exempel peer reviewed artiklar.