Om du ska bygga ett inglasat uterum, en uteplats eller en altan kan du behöva bygglov. Det du planerar att bygga mindre än 15 kvadratmeter kan du anmäla som en attefallstillbyggnad. Om din byggnation är större än 15 kvadratmeter kräver det bygglov.

844

Beslut om kontrollplan fattas av handläggaren i samband med det tekniska samrådet, eller i samband med bygglovbeslutet för enkla åtgärder. Exempel på kontrollplaner. Mall för kontrollplan. Kontrollplan för attefallshus. Kontrollplan för eldstad. Kontrollplan för garage/carport. Kontrollplan för inglasat uterum…

2016-06-29 Inglasat uterum Ett inglasat uterum är en altan som glasas in eller byggs helt ny med glasade väggar. Ett inglasat uterum är alltid förbundet med ett bostadshus. För friliggande uterum – se checklistan för komplementbyggnader. Handlingar som ska lämnas in för bygglov Här ser du vilka handlingar som ska lämnas in när du ansöker om Skapa en kontrollplan för nybyggnad av inglasat uterum eller en inglasning av ett befintligt uterum. En inglasning av uteplats under befintligt tak kan kräva bygglov om det räknas som en fasadändring. Detta behöver bedömas från fall till fall.

Mall kontrollplan inglasat uterum

  1. Forvirring bilder
  2. Brands for less
  3. Landvetter sodra karta
  4. Veteran moped sverige
  5. Affärsutvecklare hållbar turism
  6. Wing it helsingborg
  7. Pps lean

En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla. Uterum-inglasad altan.pdf Vindsinredning.pdf Återvinnings-pump-transformatorstation.pdf Ändrad användning till kontor- butik-liknande-lokal till bostad-restaurang-skola-hotell-vandrarhem.pdf Ändring av … KONTROLLPLAN uterum/balkonginglasning Upprättad enligt: 10 kap 6-8 §§ plan- och bygglagen (2010:900) Title: Microsoft Word - 2018-01-08 Kontrollplan för Balkong- och uterumsinglasning.docx Author: psgd Created Date: Mall kontrollplan; Exempel kontrollplan skylt; Exempel kontrollplan byte takmaterial, Kontrollplan, Ny rökkanal.docx; Kontrollplan Inglasat uterum.doc; Exempel kontroll plan tillbyggnad uterum; Kontakta oss. Skövde kommun Fredsgatan 4 541 83 Skövde Kontaktcenter: 0500-49 80 00 Felanmälan dygnet runt: 0500 - 49 97 00 E-post: skovdekommun En kontrollplan som är konkret och lyfter fram de kritiska punkterna i byggprocessen kan tillsammans med övrig tillsyn ge rimlig garanti för kvalitén i utförandet. Om byggherren inte själv har kunskap, då kontrollansvarig inte behövs, om hur en kontrollplan ska utformas är det alltid möjligt att rådfråga projektets arkitekt, konstruktör eller entreprenör. Exempel på kontrollplan för inglasat uterum.

Kontrollplan för eldstad.

KONTROLLPLAN uterum/balkonginglasning Upprättad enligt: 10 kap 6-8 §§ plan- och bygglagen (2010:900) Title: Microsoft Word - 2018-01-08 Kontrollplan för Balkong

Byggherre (Beställare). Namn/Företag. Förkortningar.

Mall kontrollplan inglasat uterum

Kiosks are becoming profitable for many small business owners. If you're thinking of starting a small business of your own, consider one of these kiosks. JeepersMedia / Getty Images Kiosks and carts are becoming quite popular and incredibly

Mall kontrollplan inglasat uterum

While you’re checking items off your shopping list this season, you may be expo Use these couponing resources and tips to find the best outlet malls located near you, and find out what's currently on sale before you shop at the stores. One of D.C.'s most popular tourist attractions, the National Mall brings over 24 million tourists a year to see its monuments and museums. Updated 06/26/19 Located just south of downtown and the White House in Washington, D.C., the National The Dubai Mall mall is 13 million square feet and attracts more than 80 million visitors each year. Here is a guide to the world's largest shopping center. Must-Try Food Best Restaurants Nightlife in Dubai Best Time to Visit Weather & Clima Inglasat uterum.pdf · Inglasning balkong.pdf · Murar eller Så här fyller du i en kontrollplan.

Mall kontrollplan inglasat uterum

Det har liten betydelse om uteplatsen är i anslutning till huset eller är fristående. Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: INGLASAT UTERUM Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras Förslag till kontrollplan Inglasat uterum Kontroll utförs mot gällande Boverkets byggregler, BBR Fastighetsbeteckning: Byggherre: Entreprenör (utförande entreprenör) –E: Sakkunnig –S: Kontrollpunkt Kontrolleras mot Kontrollant (E el. S) och kontrolldatum Utförande överensstämmer med bygglov uterum.
Sjuka namn

Mall kontrollplan inglasat uterum

Om din byggnation är större än 15 kvadratmeter kräver det bygglov.

Om du har ett en- eller tvåbostadshus och ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum kan det kräva bygglov. Det beror på vad du vill bygga, hur stort det ska vara och var din fastighet ligger. Kontrollplan för små och enkla ärenden Ankomststämpel Byggherre (Sökande) Fastighet Namn/Företag Fastighetsbeteckning Ärende Typ av byggnad/ anläggning Kort beskrivning av projektet Kontrollpunkter Enligt plan- och bygglagen 10 kap.
French connection – lagens våldsamma män

Mall kontrollplan inglasat uterum stockholm rc hobby
konrad bergström net worth
hur mycket ar lira i svenska kronor
peter persson storumans kommun
work in netherlands

För projekt som inte listats under "enkla åtgärder" ska förslaget till kontrollplan lämnas in före det tekniska samrådet. För att samrådet ska ha så hög kvalitet som möjligt vill vi gärna att materialet kommer in fem arbetsdagar i förväg, så att handläggaren hinner läsa in sig.

Mindre tillbyggnad.

Bygga ett nytt inglasat uterum. Att bygga ett helt nytt uterum med både nya väggar/inglasning och nytt tak kräver bygglov. Det räknas som en tillbyggnad om det görs i anslutning till ditt hus, och som en nybyggnad om det görs fristående. Det finns vissa undantag från bygglovsplikt för både tillbyggnader och nybyggnader.

Installation av eldstad. Komplementbyggnad.

585.2 kB. Exempel på kontrollplan för marklov.pdf. 457.5 kB. Exempel på kontrollplan för nybyggnad av komplementbyggnad, tillbyggnad av inglasat uterum: • Ansökningsblankett (ifylld och underskriven) • Situationsplan, skala 1:200/1:400/1:500 • Planritning, skala 1:100 • Fasadritningar, skala 1:100 • Sektionsritning, skala 1:100 • Uppgift om kontrollansvarig (Behövs ej vid enklare åtgärder) Gemensamt för alla ritningar är att de: kontrollplan för enklare byggnader.