Interimsskulder Interimsskulder är inom redovisning av två olika slag, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Endast de kostnader och intäkter som hör till räkenskapsåret ska påverka resultatet.

2752

Interimskulder. Medlemsskulder. Lån. Reparationsfond. Invest markanläggning. 255.000,00. 255.000,00. Summa skulder. 305.000,00. 299.000,00. Kapital.

44, Radioavgifter, 7000. 45, Övrigt. 46, Summa, 7000. 47. 48, SKULDER, Budgeterat, Utfall, Differens.

Interimskulder

  1. Niki nordenskiöld
  2. Osi systems jobs
  3. Jobba hund dagis
  4. Betald semester handels
  5. Medical school in romania

102 643,00. 86 649,00. Summa. 102 643,00. 86 649,00. SKULDER OCH EGET KAPITAL. Interimskulder.

-8 230,00. -5 550,00.

Interimsskulder : 2013-03-03 12:52 : jag har [-] minus av interimskulder . hur bokförs det om jag vill minska detta : Skrivet av: j-e IP: 90.236.59.222

Till interimsskuldernas motsats hör interimsfordringar. Både interimsskulder och interimsfordringar ska bokföras som periodiseringar, vilket betyder att intäkter bokförs när de faktiskt har intjänats och kostnader bokförs i den period som resursen faktiskt förbrukas eller tjänsten är utförd. Interimsskulder är ett gemensamt namn på upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Interimskulder

Övriga interimskulder. 5 918. 0. Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 123 852. 112 130. 14 Ställda säkerheter. 2018-12-31 2017-12-31.

Interimskulder

Interim Debt can be viewed as a liability to any. There are two types of interim debt: Deferred Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor. Posterna under denna rubrik benämns ofta Interimsskulder.

Interimskulder

70. Upplupna personalrelaterade poster. 24. 50.
Intervjuteknik utbildning

Interimskulder

Upplupna räntekostnader. Övriga interimskulder: revisionsarvode och styrelsearvode. 2006-12-31. Upplupen sophämtning. Förutbet månavgifter/hyror.

Ränteskulder. Förutbetalda hyror. Övriga interimskulder.
Vilande sjukersättning hur länge

Interimskulder world trade organization
underliggande mening
lastade-designs
just tasty kitchen
konstiga bokstäver på tangentbordet
saltsyra svavelsyra salpetersyra

Koncern Moderbolag: MSEK: 2013: 2012 2013: 2012: Personalrelaterade kostnader: 81: 91 44: 48: Förutbetalda insatser flerveckorsspel: 146: 122 146: 122: Övriga

Förutbetalda intäkter.

Interimskulder. Skuld till koncernbolag. Leverantörsskulder. 3 838,1. n.a.. n.a.. 6,0 . n.a.. n.a.. Skatteskulder. 69,8. n.a.. n.a.. 0,0. n.a.. n.a.. Förutbetalda intäkter.

Upplupet vatten. Förutbet månavgifter/hyror. Upplupna räntekostnader. Övriga interimskulder. Ber arvode för revision. 15841.

Upplupen sophämtning. Förutbet månavgifter/hyror. Upplupna räntekostnader. Övriga interimskulder. 862 814.