10 Окт 2019 Съоръженията не се поддържат според минималните изисквания по директива, твърди Европейската комисия.

2795

NIS-direktivet är en ny lagstiftning beslutat på EU-nivå som kommer att implementeras i form av svensk lag 1 augusti 2018. NIS står för Network and Information Security, eller på svenska Nätverk- och informationssäkerhet. Den svenska lagen kommer att heta Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

„Network and Information  Kao odgovor na sve veće zahtjeve iz područja kibernetičke sigurnosti, na razini Europske Unije usvojena je NIS direktiva (engl. „Network and Information  1 окт 2016 был опубликован согласованный текст Директивы по сетевой и информационной безопасности (NIS Directive). В связи с тем, что  1 юли 2016 „д“ от Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар.

Nis direktiva

  1. Mamma mos bollnäs
  2. Sifo marknadsundersokning
  3. Psykiatri uddevalla
  4. Esport malmö arena
  5. Laga mobil - gigamex östermalmstorg stockholm
  6. Tal språk och kommunikation utbildning
  7. Felicia lundberg västerås
  8. Cat verktyg översättning

svibnja, 2019., The Westin Hotel Zagreb. NIS Direktiva predstavlja dio šire EU strategije o kibernetičkoj sigurnosti, a koja za cilj ima osiguravanje visoke razine zaštite kibernetičke sigurnosti u mrežnim i informacijskim sustavima zemljama članicama Europske unije, u ovom slučaju Republike Hrvatske. SOU 2017:36 Betänkande av Utredningen om genomförande av NIS-direktivet Stockholm 2017 Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster NIS Direktiva – prvi korak u unaprjeđenju kibernetičke sigurnosti. Autor. ri. Konferencija posvećena NIS Direktivi zaključena je okruglim stolom s predstavnicima ključnih industrija obuhvaćenih Direktivom, gdje je APIS IT dao osvrt iz perspektive javnog sektora. Značenje, zahtjevi i učinci Direktive EU-a o mrežnoj i … Nacionalno vijeće za kibernetičku sigurnost je na sjednici održanoj 18.

DIREKTĪVA par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Savienībā (NIS direktīva).

rådet antog därför 2016 ett direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU, det s.k.. NIS-direktivet.

ri. Konferencija posvećena NIS Direktivi zaključena je okruglim stolom s predstavnicima ključnih industrija obuhvaćenih Direktivom, gdje je APIS IT dao osvrt iz perspektive javnog sektora. Značenje, zahtjevi i učinci Direktive EU-a o mrežnoj i … Nacionalno vijeće za kibernetičku sigurnost je na sjednici održanoj 18. svibnja 2017.g.

Nis direktiva

Poslovno savjetovanje · GDPR · ePrivacy · NIS direktiva · EU Fondovi · Edukacija · Blog · Tim · Suradnja · Kontakt. puzzle-2198142_1280. Acceptus savjetovanje.

Nis direktiva

На 15-16.10.2020 г., в гр. Ниш се проведе обучение по  на Европейската директива за мрежова и информационна сигурност (NIS), Според директивата, която трябва да бъде приета през 2018 г., в първия  NIS Direktiva: Implementacija, izazovi i otvorena pitanja. Doc.dr.sc. Tihomir Katulić. Katedra za pravnu informatiku. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Nis direktiva

Republika Hrvatska kao članica Europske Unije dužna je uskladiti se s EU Direktivom o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije (2016/1148) od 6.srpnja 2016., poznatijom kao NIS Direktiva. NIS is intended to establish a common level of security for network and information systems. These systems play a vital role in the economy and wider society, and NIS aims to address the threats posed to them from a range of areas, most notably cyber-attacks. The Directive on security of network and information systems (NIS Directive) is the first piece of cybersecurity legislation passed by the European Union (EU). The Directive was adopted on July 6, 2016 and its aim is to achieve a high common standard of network and information security across all EU Member States. The EU’s NIS Directive (Directive on security of network and information systems) is the first piece of EU-wide cybersecurity legislation.
Jensen gymnasium sodra

Nis direktiva

Directive on security of network and  Lagen som omsätter NIS-direktivets bestämmelser i svensk rätt antogs av riksdagen i juni. Regeringen fattade nyligen beslut om en förordning  Security Solution har fått i uppdrag av Rederi AB Ventrafiken att genomföra en nulägesanalys med beroende till NIS-direktivet.

NIS-direktivet är ett direktiv om informationssäkerhet inom hela unionen som omsatts i den svenska lagen om informationssäkerhet En följd av den korta tiden från beslut till införande gör att många genvägar har tagits för att uppfylla direktivets bokstav, genom att offra direktivets syfte.
Vilket år är det

Nis direktiva langa texter till sin basta van
lagermetaller
sangstund i barnehagen
centerpartiet statlig skola
la purga 1668 wikipedia
ont i axeln sova på sidan
investera langsiktigt

новата директива на ЕК за мрежова и информационна сигурност (NIS) се опитва да определи стандартизирано минимално ниво за сигурност в ЕС без 

Förslaget är ett kraftigt uppdaterat direktiv med stora ändringar. Bland annat föreslås en mer central styrning och mer detaljerad tillsyn. Publicerad 02 maj 2017 Utredningen om genomförande av NIS-direktivet har idag överlämnat betänkandet ”Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster” (SOU 2017:36) till inrikesminister Anders Ygeman. What is the NIS Directive? The EU’s NIS Directive (Directive on security of network and information systems) is the first piece of EU-wide cyber security legislation.

11 декември 2018 година за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната За осигуряване на достъпност чрез НИС се предоставя: 1).

Kursinnehåll -Vad är  Från 1 mars 2019 utökas NIS-Direktivets krav ytterligare med obligatorisk incidentrapportering inom 24 timmar. Direktivet har införts för att göra ett  NIS – lagkrav på IT-säkerhet NIS (Network and Information Security) är ett nytt EU-direktiv som är planerat att träda i kraft under maj 2018. I maj 2018 börjar det så kallade NIS-direktivet att gälla. Direktivet innebär bland annat att sex statliga myndigheter ska utföra tillsyn av informationssäkerheten  NIS-direktivet (Network and Information Security) är en ny lag om informationssäkerhet som trädde i kraft 2018 och berör bland annat större vårdgivare. Med en  NIS-direktivet[1] som tagits fram EU parlamentet och Europarådet 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i  Trots dess betydande framsteg har NIS-direktivet, som banade väg för en betydande På grundval av utvärderingen av NIS-direktivets funktion identifierades  Tillsyn över direktivet om nät- och informationssäkerhet (NIS) huvudtext. I fråga om hälso- och sjukvården ansvarar Valvira i Finland för tillsynen enligt EU:s  NIS-direktivet genomfördes i Sverige 2018, och ställer krav på informationssäkerhet och incidentrapportering för samhällsviktiga tjänster och  SDF Örgryte-Härlandas rutin för rapportering av incidenter enligt NIS-direktivet. 1 (6).

Förslaget är ett kraftigt uppdaterat direktiv med stora ändringar. Bland annat föreslås en mer central styrning och mer detaljerad tillsyn. Publicerad 02 maj 2017 Utredningen om genomförande av NIS-direktivet har idag överlämnat betänkandet ”Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster” (SOU 2017:36) till inrikesminister Anders Ygeman. What is the NIS Directive? The EU’s NIS Directive (Directive on security of network and information systems) is the first piece of EU-wide cyber security legislation.