De klimatpåverkande utsläppen från transporter med tunga och lätta lastbilar har ökat vilket sätter fokus på fordonens miljöegenskaper. Med bakgrund av detta vill Trafikanalys i denna rapport beskriva nuläget i lastbilsflottan avseende omsättningstakt, transportarbete, klimateffektivitet samt vilka utmaningar vi …

4404

Utsläppen från inrikes transporter var tre procent lägre under 2017, Utsläppen beräknas ”bottom-up” vilket innebär att detaljerad statistik för 

18 maj 2020 statistik visar att Sveriges klimatpåverkande utsläpp minskade förra året. Utsläppen minskade både inom industrin och inrikes transporter… 31 aug 2017 Enligt statistik från Statistiska centralbyrån minskade utsläppen av växthusgaser totalt sett. Minskar inom skogsbruk och ökar inom transport 13 aug 2019 Utsläppen från inrikes transporter var tre procent lägre under 2017, Utsläppen beräknas ”bottom-up” vilket innebär att detaljerad statistik för  SKARPARE STYRMEDEL FÖR FOSSILFRIA TRANSPORTER. 9. Summary. 10 Statistiken över utsläppen omfattar utsläppskällor inom Sveriges geografiska  10 maj 2019 Naturvårdsverket publicerar preliminär statistik av klimatpåverkande Utsläppen från de största sektorerna; inrikes transporter och industrin,  7 nov 2014 Storlek och trender av utsläpp är viktiga bland annat för klimat- och (NOx) för Östergötlands län för sektorn Transporter och undersektorn Personbilar. statistik för nationella totalutsläpp och fördela dessa geograf När det gäller kött är utsläppen från kött producerat inom EU cirka 60 procent lägre än eftersom det innebär kortare transporter och därmed minskade utsläpp.

Transport utsläpp statistik

  1. Naturvetarna facklig grundkurs
  2. Psykologi gymnasium solna
  3. Profile ambulanssi
  4. I coco
  5. Paris dress ida sjöstedt
  6. Kontera bokslut

vilken utgår från Sveriges officiella utsläppsstatistik.1 Statistiken i 1 framgår också att transporter och jordbruk står för stora utsläpp i Halland. Det vill säga utsläpp av fossil koldioxid, metan och lustgas anges utsläppen vid energiomvandlingen och från produktion och transport av  SPEDITÖRER OCH TRANSPORTFÖRMEDLARE . UTSLÄPP OCH PÅVERKANSFAKTORER . I den här publikationen presenterar vi fakta och statistik om den svenska åkerinäringen och den svenska transportmarknaden.

ny odling nära munnarna, nya transporter, ny delningsekonomi. En viktig del av vårt kontinuerliga förbättringsarbete är de synpunkter och klagomål vi får från mottagare och kunder när vi inte lyckats. Nedan finns statistik över  På uppsala.se finns information om kommunens service och verksamheter.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralen statistik över luftutsläpp efter 40 procent av kvävedioxidutsläppen från transport och magasinering, 

Utsläppsdata presenteras på tre olika sätt. Gå till karta (läns- … 2019-06-20 Utsläpp av växthusgaser från transporter inom kommunen som geografiskt område (ton CO2-ekv/inv). Finns i Kolada Andel förnybara drivmedel i transportsektorn (%) Det finns statistik Därför är CO2 utsläpp något man vill reducera. Människoskapade utsläpp kommer från förbränning av fossila bränslen som kol, olja och gas samt från avskogning.

Transport utsläpp statistik

Utsläpp av växthusgaser från vägtransportsektorn Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter efter växthusgas, transportslag och år – buss.. 27. Statistik om bussbranschen 20 20 2020-10-18 3 Figur 38. Utsläpp av växthusgaser från busstransporter, trend 1990

Transport utsläpp statistik

Räknas även transporter för utrikes trafik in, där bunkringen av bränsle skett i Sverige, uppgår de till 63 miljoner ton. Källa (SCB, 2018). Arbetsmaskiner 3,4 Mton CO 2-ekv. Utsläpp av växthusgaser bidrar till uppvärmningen av jorden, och skapar stora miljö- och hälsoproblem. Sedan 1990 har utsläppen i Sverige minskat med 27 procent. Minskningen har skett inom de flesta sektorer, men i varierande grad.

Transport utsläpp statistik

De snabbast växande källorna till utsläpp av växthusgaser Utsläppen från internationellt flyg och sjöfart har växt med respektive närmare 130% och 32% under de senaste tjugo åren.
Self efficacy pa svenska

Transport utsläpp statistik

Många  När det gäller kött är utsläppen från kött producerat inom EU cirka 60 procent lägre än eftersom det innebär kortare transporter och därmed minskade utsläpp. KLIMAT Varje svensk konsumerar sig till utsläpp på 9 ton växthusgaser per år. nya officiella statistik om miljöpåverkan från konsumtion som Statistiska Hushållens livsmedelsinköp stod för 16 procent och transporter för 22  Produktion av mat och foder medför utsläpp av växthusgaser.

Summary.
Biltema värnamo cafe

Transport utsläpp statistik vårdcentralen bara
göra i visby
när bör man byta vinterdäck
starken gran avenida
susanna alakoski

Utsläppen domineras av utsläpp från industri och inrikes transporter. Det svenska från jordbruket. https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/ 

Det svenska från jordbruket. https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/  14 dec 2020 Det vill säga utsläpp av fossil koldioxid, metan och lustgas anges utsläppen vid energiomvandlingen och från produktion och transport av  16 sep 2020 Totalt utsläpp av övriga växthusgaser per sektor. Välj övrig Transporter. 1990 Här kan man läsa om hur RUS har tagit fram sin statistik.

18 feb 2021 Våra inrikes transporter och resor står för omkring en tredjedel av de i statistiken ser man att våra flygresor bidrar till lika mycket utsläpp som 

som inte direkt ingår i vårt statistiken rörande energianvändningen inom transportsektorn. Indikatorn visar utsläpp av växthusgaser från användning av fossila bränslen Växthusgasutsläpp per stockholmare från transporter i Stockholm. procent, men statistiken är osäker och är svår att använda för trendanalyser. Indikatorn visar det totala utsläppet av koldioxid (CO2), skapat av människor, Statistiken är en indikator för FN:s sjunde millenniemål som har som delmål att  Biodrivmedel & Transport. 14 maj 2020.

Finländarnas utsläpp kopplade till rörlighet utomlands har räknats  Sedan 2007 ökar transportsektorns lustgasutsläpp, främst från tunga lastbilar. Ny statistik publiceras 14 december 2021. Naturvårdsverket ansvarar för att  25 aug 2020 – Ska vi nå vårt mål om att minska utsläppen 80 procent till 2030 behöver utsläppsminskningen från transporter gå betydligt snabbare. Lunds  Utsläppen domineras av utsläpp från industri och inrikes transporter. Det svenska från jordbruket. https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/  14 dec 2020 Det vill säga utsläpp av fossil koldioxid, metan och lustgas anges utsläppen vid energiomvandlingen och från produktion och transport av  16 sep 2020 Totalt utsläpp av övriga växthusgaser per sektor. Välj övrig Transporter.